ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ୨୦୧୭
ସବିଶେଷ ବିବରଣ ବର୍ଣନା
ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା
ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରକାର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ
ଦସ୍ତାବିଜ ନାମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ୨୦୧୭
ଦସ୍ତାବିଜ ଡାଉନଲୋଡ ଲିଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ
ଦସ୍ତାବିଜ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ