ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

କିଏ କଣ ଡିଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଫିଲଟର

ଫିଲଟର

ଜାତୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚିତ୍ର ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ ଫୋନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଠିକଣା
DIO Bargarh ଶ୍ରୀ ରାଜା ରାମମୋହନ ମାଝି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ oribar[at]nic[dot]in 06646-234093 ଜାତୀୟ ସୂଚନା-ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼ , ସ୍ଥାନ/ ଡାକ- ବରଗଡ଼ , ଜିଲ୍ଲା - ବରଗଡ଼ , ପିନ - ୭୬୮୦୨୮