ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
NHM,ବରଗଡ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଚୟନ ବିରୋଧ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।(ପିଡ଼ିଏଫ 474 କେବି) 25/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (474 KB)
ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ 06/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୂନର୍ବାର ତାରିଖ ପାଇଁ ସୂଚନା ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୩୨୦ ଏମବି) 16/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (320 KB)
ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ମୁଖ୍ୟ କିରାଣି 17/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (229 KB)
ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ବରିଷ୍ଠ କିରାଣି ( ପିଡ଼ିଏଫ ୭୫୬ ଏମବି) 17/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (756 KB)
ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା କନିଷ୍ଠ କିରାଣି 17/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (624 KB)
ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ଚୁକ୍ତି କନିଷ୍ଠ କିରାଣି (ପିଡ଼ିଏଫ ୧ ଏମବି) 17/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ଷ୍ଟୋନୋଗ୍ରାଫର (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୯୦ ଏମବି) 17/03/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (490 KB)