ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଫଳାଫଳ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କିରାଣୀ-ପିଅନ ପଦବୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଚୟନ ତାଲିକା.ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ,ବରଗଡ଼ 17/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (351 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (579 KB)
R .A Scheme ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ତାଲିକା । 12/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (729 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ପଦବୀ ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ସୂଚୀ । 29/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (556 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ର ଖାରଜ/ଗୃହିତ ତାଲିକା । 21/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ -୮୦୮୬ ତା: ୧୭-୦୯-୨୦୧୯ ପ୍ରକାଶିକ ଖାରଜ ତାଲିକା | 04/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (628 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧିନରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆରବିଏସକେ ରେ ଏମଏଚଟି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ହୋମୀୟୋପାଥି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚୟନ ତାଲିକା । 26/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (480 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧିନରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ସହାୟକ ପଦବୀ ର ଶେଷ ତାଲିକା। 08/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
କାର୍ଜ୍ୟଳୟ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ କମ୍ପୁଟର ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଚୟନ ତାଲିକା । 18/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (456 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (41 KB)
କାର୍ଜ୍ୟଳୟ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଚୟନ ତାଲିକା । 18/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (456 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (72 KB)
କର୍ଜୟାଳୟ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖରିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା । 18/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (456 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (67 KB)