ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଫଳାଫଳ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରକ୍ଷକ ପଦବୀ ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ସୂଚୀ । 10/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (139 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (263 KB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦(2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) 13/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦, ଗଇସିଲଟ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଓଏଭି ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ-୨୦୧୯-୨୦୨୦ 05/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (396 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (301 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ର ଅନ୍ତିମ ଚୟନ ତାଲିକା । 21/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (44 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (336 KB)