ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଫଳାଫଳ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କ ଚିଠା ମେଧା ତାଲିକା । 11/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (379 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପଶୁଚିକିତ୍ସକ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପରିଚାରକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିଠା ତାଲିକା। 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (78 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (171 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ କଳା ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (924 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ କଳା ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିଠା ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(ବିଏସସି ବିଇଡି ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (811 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(ବିଏସସି ବିଇଡି ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିଠା ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(ବିଏ ବିଇଡି ଭାଷା) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିଠା ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (395 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(ବିଏ ବିଇଡି ଭାଷା) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ ବିଜ୍ଞାନ ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (612 KB)
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ ବିଜ୍ଞାନ ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଚିଠା ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)