ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଅନ୍ବେଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଅନ୍ବେଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ଅନ୍ବେଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । 13/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (507 KB)