ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କିରାଣୀ-ପିଅନ ପଦବୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଚୟନ ତାଲିକା.ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ,ବରଗଡ଼

କିରାଣୀ-ପିଅନ ପଦବୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଚୟନ ତାଲିକା.ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ,ବରଗଡ଼
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କିରାଣୀ-ପିଅନ ପଦବୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଚୟନ ତାଲିକା.ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ,ବରଗଡ଼ 17/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (351 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (579 KB)