ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ ବିଜ୍ଞାନ ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା ।

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ ବିଜ୍ଞାନ ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ ବିଜ୍ଞାନ ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (612 KB)