ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ କଳା ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା ।

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ କଳା ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ,ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ(+୨ କଳା ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାରଜ ତାଲିକା । 01/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (924 KB)