ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଏଏନଏମ ପଦବୀ ର ତାଲିକା ।

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଏଏନଏମ ପଦବୀ ର ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଏଏନଏମ ପଦବୀ ର ତାଲିକା । 25/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (631 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)