ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ,ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ,ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ,ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ,ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନିଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ । 24/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)