ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜବୋରାସମ୍ବର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଓ.ଏ.ଭି ବାନ୍ଦୁପଲି ସତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୋନୟନ ପାର୍ଥୀ ୨୦୧୮-୧୯ ର ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(PDF 176 KB)

ରାଜବୋରାସମ୍ବର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଓ.ଏ.ଭି ବାନ୍ଦୁପଲି ସତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୋନୟନ ପାର୍ଥୀ ୨୦୧୮-୧୯ ର ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(PDF 176 KB)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ରାଜବୋରାସମ୍ବର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଓ.ଏ.ଭି ବାନ୍ଦୁପଲି ସତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୋନୟନ ପାର୍ଥୀ ୨୦୧୮-୧୯ ର ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(PDF 176 KB) 18/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (176 KB)