ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବରଗଡ଼ ଅଧିନରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ବର୍ଗ-୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତାଲିକା।

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବରଗଡ଼ ଅଧିନରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ବର୍ଗ-୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତାଲିକା।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବରଗଡ଼ ଅଧିନରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ବର୍ଗ-୨ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତାଲିକା। 05/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (51 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (577 KB)