ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବରଗଡ଼ ଅଧିନରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(51 KB)

ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବରଗଡ଼ ଅଧିନରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(51 KB)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବରଗଡ଼ ଅଧିନରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ତାଲିକା। ଡାଉନଲୋଡ୍(51 KB) 05/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (51 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (160 KB)