ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ ପଦବୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଆପତ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ।

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ ପଦବୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଆପତ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ ପଦବୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ଆପତ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ । 09/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (293 KB)