ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ପଦବୀ ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ସୂଚୀ ।

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ପଦବୀ ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ସୂଚୀ ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ ପଦବୀ ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିଠା ସୂଚୀ । 29/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (556 KB)