ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୨୧୩ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୨୧୩ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡିଏଫ ୨୧୩ କେବି)
ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
31/08/2018 11/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (213 KB)