ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ର ଚୟନ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ର ଚୟନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ର ଚୟନ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ର ଚୟନ,ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଅପାତକାଳୀନ ବିଭାଗ
03/06/2019 18/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)