ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ହୋଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଦଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ । (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୦୭କେବି)

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ହୋଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଦଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ । (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୦୭କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ହୋଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଦଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ । (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୦୭କେବି)
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବରଗଡ ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ହୋଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଦଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
29/11/2018 10/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (507 KB) ଯୋଜନାରେ ହୋଡିଙ୍ଗ ର ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଦଉମୁଦ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ (320 KB)