ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରେ ଲିଖିତ ଫଳକ,ବିଲବୋର୍ଡ, କିଓସ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୮ କେବି)

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରେ ଲିଖିତ ଫଳକ,ବିଲବୋର୍ଡ, କିଓସ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରେ ଲିଖିତ ଫଳକ,ବିଲବୋର୍ଡ, କିଓସ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୮ କେବି)
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରେ ଲିଖିତ ଫଳକ,ବିଲବୋର୍ଡ, କିଓସ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।
16/01/2019 25/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (68 KB) Bill board Tender (298 KB)