ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୬୬ କେବି)

ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୬୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୬୬ କେବି)
ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଶେ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
08/07/2019 23/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (266 KB) Terms & Conditions (2 MB)