ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ର ଲୋଗୋ ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୮ କେବି)

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ର ଲୋଗୋ ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ର ଲୋଗୋ ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୮ କେବି)
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବରଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଚିତ୍ରିତ ଖପରିଲ ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ର ଲୋଗୋ ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ।
16/01/2019 25/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (68 KB) ଲୋଗୋ ଛାପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା (276 KB)