ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

NHM ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।(PDF 808 KB)

NHM ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।(PDF 808 KB)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
NHM ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।(PDF 808 KB)
NHM ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ରେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
25/05/2018 06/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (808 KB) ଆବେଦନ ମେଡିକାଲ (2 MB)