ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ,ବରଗଡ଼

ଖେଡାପାଲି, ଭଟଲି ରାସ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା-ବରଗଡ଼, ରାଜ୍ୟ-ଓଡିଶା, ପିନ-୭୬୮୦୩୮

ଇମେଲ୍ : iihtbargarh[at]gmail[dot]com
ୱେବସାଇଟ୍ : http://iihtbargarh.webs.com
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ