ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ ବିନିମୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ନିୟୋଜନ ବିନିମୟ କାର୍ଯାଳୟ

ନିୟୋଜନ ବିନିମୟ କାର୍ଯାଳୟ,ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ,ବରଗଡ଼
ସ୍ଥାନ : ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ ବିନିମୟ କାର୍ଯାଳୟ | ସହର : ବରଗଡ଼ | ପିନ କୋଡ୍ : 768028