ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ. ରାହୁଲ ଜୈନ (ଭା.ପୁ.ସେ)

Shri Rahul Jain-IPS

ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼ , ସ୍ଥାନ/ଡାକ -ବରଗଡ଼ ,ଜିଲ୍ଲା - ବରଗଡ଼ , ପିନ- ୭୬୮୦୨୮ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂଖ୍ୟା-୯୪୩୮୯୧୬୪୯୦,୯୩୪୮୪୬୪୩୫୨

ଇମେଲ୍ : spbgr[dot]odipol[at]nic[dot]in
ପଦବୀ : ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ,ବରଗଡ
ଫୋନ : 06646-234480