Close

Sri Prashanta Kumar Mahapatra

TDR BHATLI

Tahasil Office,Bhatli (Bargarh Sub-Division)

Email : tah[dot]bhatli-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar , Bhatli
Phone : 06646-261245